Türkiye Çiçekçiler Birliği ve Çiçek Filosu Nedir - Nasıl Çalışır?

Türkiye'nin köklü ve yenilikçi çiçekçilerinin öncülüğünde kurulan Türkiye Çiçekçiler Birliği, yapısı itibariyle kendi topraklarındaki öz sermayeye dayanmaktadır. Yerelde çiçekçiliğin geliştirilmesi ve yenilikçi anlayışla daha ilerilere taşınmasını amaç edinen TÇB, bu amaçlar doğrultusunda milli ve yerli duruş ve yeniliğe açık atılımcı vizyonla 2013 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

TÇB'nin kurulmasıyla günümüzün gelişen teknolojilerine ayak uydurmakta zorlanan çiçekçilik sektörüne yepyeni bir vizyon kazandırılmıştır. İlk kez internet üzerinden kurulan sistemle Türkiye'nin en doğusundan batısına, kuzeyinden, güneyine hızlı ve kaliteli şekilde çiçek hizmetinin sağlanması amacıyla www.cicekfilosu.com kurulmuştur. Böylelikle hem üyemiz bulunan tüm çiçekçilerin iş potansiyelinin arttırılması sağlanmış hem de belirli bir kalite standartının oturtulması hedeflenmiştir.

ÇİÇEK FİLOSU MARKA TESCİL BELGESİNE SAHİP BİR KURULUŞTUR

Çiçek Filosu Türk Patent Enstitüsü tarafından; Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 22/10/2013 tarihinden itibaren olmaz üzere 25/06/2014 tarihinde tescil edilmiştir. 
 

ÇİÇEK FİLOSU GELİŞEN VE DÖNÜŞEN TEKNOLOJİLERİN ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜNE ADAPTASYONUNU SAĞLAMAKTADIR
 

Türkiye'nin öncü çiçekçileri tarafından oluşturulan TÇB ve bu çatı altında yer alan 1200 bayinin iş birliğiyle organizasyonu sağlanan Çiçek Filosu sektörü, geçmişte uygulanan; faks, telefon gibi yöntemlerle çiçek siparişi alımı ve gönderimi gibi sistemlerin çok ötesine taşımıştır. Çiçek Filosu'nun kullandığı sistemin Türkiye'de bir örneği bulunmamaktadır. Ayrıca, şunu da belirtmeliyiz, bugün yaklaşık 1200 bayisi bulunan bu sistemin dünyada da bir benzeri bulunmamaktadır.

 

 

 

 

Markaların Korunması Kanunu kapsamındaTÜRKİYE ÇİÇEKÇİLER BİRLİĞİ MARKA TESCİL BELGESİNE SAHİP BİR KURULUŞTUR

Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Türk Patent Enstitüsü tarafından; Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 10/04/2015 tarihinden itibaren olmak üzere 16/12/2015 tarihinde tescil edilmiştir. 

TÜRKİYE'DE ÇİÇEĞİ GERÇEK ÇİÇEKÇİDEN SATIN ALMANIN TÜM AVANTAJLARI VATANDAŞLARA SUNULMAKTADIR

Çiçek Filosu, Türkiye Çiçekçiler Birliği'nin bir alt organizasyonu olması nedeniyle, birliğin denetimi altında çalışmaktadır. Birliğe üye olmanın ve Çiçek Filosu'na dahil olmanın ise, kesin kuralları bulunmaktadır. Bu kuralların en başında;

a) Gerçek bir dükkana sahip olmak, tasarım ve ürün kalitesi konusunda bölgesinde kendisini ispatlamış olması gerekmektedir.

b) Organizasyon çatısı altındaki tüm üyeler, siparişlerini hazırladıktan sonra sisteme ürün fotoğraflarını yüklemekte, Çiçek Filosu'nun uzman ekibi tarafından da bu fotoğraflar ürün alıcıya ulaşmadan kontrol edilmektedir.

c) Böylelikle, vatandaşa vaat edilen ile karşılaştığı ürün arasında hem fark oluşmasının önüne geçilmekte, hem de belirli bir standarta sahip kaliteli ürünlerin oluşturulması sağlanmaktadır.

Ardahan'dan Kırklareli'ne kadar tüm bölgelere hizmet taşıyan Çiçek Filosu, kısa sürede adını tüm yurtta duyurmayı başarmıştır. Bu durum elbette, disiplin ve sıkı çalışmanın ürünüdür. TÇB bu bağlamda neler yapmaktadır?

NETWORK AĞI

Çiçek Filosu tarafından oluşturulan network ağının geliştirilmesi ve yeniliklere adaptasyonun sağlanması için oluşturulan AR-GE çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

MESAJLAŞMA SİSTEMİ

Kurulan mesajlaşma ağı üzerinden tüm üyeler özel günler öncesinde yapılması gereken hazırlıklar konusunda bilgilendirilmektedir. Ayrıca, her üyeyle bu yolla sektörel bilgi paylaşımları yapılmaktadır.

MEDYA VE KAMUOYU BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Türkiye Çiçekçiler Birliği çatısında yer alan basın ve yayıncılık hizmetleri ile; TÇB Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yazılı, görsel ve internet medyası aracılığıyla, hem sektörün sorunlarını, hem de çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Düzenli periyotlarla hazırlanan Basın Bültenleri medya kuruluşlarına servis edilmektedir. Böylelikle hem TÇB çatısı altındaki üyelerin hem de Çiçek Filosu'nun marka değerinin arttırılması hedeflenmektedir.

EĞİTİM VE İŞTİŞARE TOPLANTILARI

Tüm bu çalışmaların ötesinde TÇB, her yıl düzenli olarak tüm üyelerin katılımıyla uluslar arası toplantıların düzenlendiği Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen eğitim semineri ve istişare toplantılarında bir araya gelmektedir. Bu seminer ve toplantılarda hem bilgi paylaşımı hem de sektörün sorunları üzerinden değerlendirmeler ve çözüm yolları masaya yatırılmaktadır. Yapılması gerekenler, hedefler, yenilikler, tedbirler ayrıntılı şekilde görüşülmektedir. 


9.8.2017